Logopedie

Communicatie is een van de belangrijkste aspecten van het leven. Door middel van horen, luisteren en praten, maken we contact met elkaar. Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat?  

Logopedie is gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van communicatie.  Bij logopediepraktijk Danique Kluijtmans worden zowel kinderen als volwassenen onderzocht en behandeld. Problemen kunnen worden ondervonden op het gebied van: taal, spraak, stem, adem, gehoor en eet/drinkproblemen. Ook het begeleiden van kinderen met lees-en spellingsproblemen is een onderdeel van de logopedist.

Logopediepraktijk Danique Kluijtmans heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat logopedie voor u door de zorgverzekeraars vergoed wordt vanuit het basispakket. Hiervoor is soms een verwijzing van de huisarts nodig.

De volgende problemen kunnen worden ondervonden:

Taal
-kleine woordenschat
-onjuiste zinsbouw
-onjuist begrip van taal
-afasie
Spraak
-onduidelijk spreken
-moeite met uitspraak
-stotteren
-snel spreken
-dysartrie
Mond
-open mondgedrag
-mondademen
-duimen
-mondmotorische problemen
-kauwproblemen
-foutieve slik
-OMFT
Adem/Stem
-heesheid
-spanning in de keel
-verkeerde adem tijdens spreken
-hyperventilatie
Lees -en spellingsproblemen
-dyslexie
-auditieve leesvoorwaarden
Gehoor
-slechthorendheid
-verschillen horen tussen klanken
-CI training
-gesproken taal niet goed kunnen onthouden